Forsatsvinduer påsættes normalt eksisterende vinduer af ældre dato, med en ramme-karm konstruktion af træ. Forsatsløsningen kan både være et enkelt lag glas eller en energirude og forsatsprofilet er typisk enten af træ eller aluminium.

line

Nedenfor ses de energimæssige egenskaber for typiske forsatsrudeløsninger

Typiske energimærkningsdata for forsatsløsninger

line

Energimærkede forsatsvinduer

Der er foretaget dokumentation af de energimæssige egenskaber for 6 forsatsvinduesproducenter. Producenterne er listet i alfabetisk rækkefølge med oplysninger om deres respektive produkter. De varmetekniske egenskaber for produkterne er listet sammen med en henvisning til et datablad der beskriver produkterne i detaljer.

Se oversigt her

 

Referencevindue

For at give alle forsats-vinduer samme grund-lag for en energimærk-ning er der vedtaget et standard reference-vindue. Reference-vinduet er et seks delt dannebrogsvinduet, hvor det er antaget at lod og tværpost er iden-tiske. Der anvendes et 3 mm float glas som rude. med et lag glas. Vinduet har dimensionen 1480 x 1230 mm.

Hent beregnings-metoden her

Download datablad for referencevinduet

Forslag til simpel energiklassifikation af solafskærmninger

 

DTU Byg
 

Site name