Relevante artikler og rapporter indenfor energirigtige vinduesløsninger

Sorteret alfabetisk efter titel

(klik på menuebjælken for at se indholdet for hver type)

 

Rapporter / Reports
Titel
År
Udgiver
A simple energy rating of shading devices
2003
BYG·DTU
Aerogelruder
1994
DTU LfV
Analyse af energikrav til vinduer i energimærkningsordningen og BR 2010, 2015 og 2020
2008
DTU Byg
Bedre afstandsprofiler til lavenergiruder
1995
DTU LfV
Bedre_vinduer_En vejledning for bygningsejere
2006
SBS
Beregningsmetode for forsatsvinduer
2005
TI, BYG·DTU
Bestemmelse af de varmetekniske egen-skaber af forsatsvinduer og gl. koblede vinduer - eksperimentelt og beregnet
2003
BYG·DTU
Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede - Energirigtige vinduessystemer
2006
BYG·DTU
Calculation of daylight distribution and utilization in rooms with solar shadings and light redirecting devices
2005
BYG·DTU
Calculating the heat transfer coefficient of frame profiles in aluminium
2000
DTU IBE
Calculating the heat transfer coefficient of frame profiles in PVC
2000
DTU IBE
2007
BYG·DTU
Characterisation of advanced windows - Determination of thermal properties by measurements
2000
DTU IBE
Dagslysvægge
1994
DTU LfV
Designguide til valg af vinduesløsninger i boliger
2008
BYG·DTU
Energimæssig helhedsvurdering af vinduer
2002
BYG·DTU
Evaluering af indsats for at udfase traditionelle termoruder og fremme af energieffektive løsninger
2007
SRC International
Harmonisering af grundlaget for beregning af energitilskud fra vinduer
2003
BYG·DTU
Highly Insulating and LIght Transmitting Aerogel Glazing for Super Insulating Windows
2005
BYG·DTU
Hvad koster et vindue?
Bygningsbevaring
Håndbog om vinduer og energi - EFP - Videnformidlingsprogram
1997
DTU IBE
Impact of coated windows on visual perception
2003
By og Byg, SBI
Kortlægning af rude- og vinduesmarkedet i Danmark 2000 - 2001
2000
SEM / NME
Kuldebroer ved vinduesfalselementer
1997
DTU IBE
Low-E glass in Buildings - IMPACT ON THE ENVIRONMENT & ON ENERGY SAVINGS
2000
GEPVP
Måling af U-værdi for Termecon Profilsystemerne RF50NC og RF50ISO
1997
DTU IBE
New Liquid Crystal Smart Windows and Its Production Process
2005
BYG·DTU
Proposal for energy rating system of windows in EU
2008
DTU Byg
Ramme-/karmkonstruktioner til højisolerende vinduer
1992
DTU LfV
Termisk karakterisering af PV-vinduer
2001
TI/BYG·DTU
Translucent isolerende klimaskærm
1997
IBE DTU
Silica aerogel-ruder i den danske boligmasse
1989
DTU LfV
Shading systems - Solar Shading for the European climates
2002
Energie
Solar Protection in Buildings
2003
Lund Univeristy
Vinduer med 30 % bedre energibalance
1998
BYG·DTU
Vinduer med smal ramme/karmkonstruktion og stort lys- solindfald
2002
BYG·DTU
Vinduers samlede miljøbelastning
Bygningsbevaring
Vinduers varmetab - Energi-,kondens- og lydforhold for nye og gamle vinduer i ældre bygninger før 1950
2002
Raadvad
Vinduer og solvægge med monolitisk silica aerogel
1991
DTU LfV
Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer - designforslag til profilsystemer
2009
DTU Byg
Udvikling af værktøjer til at fremme energieffektiv anvendelse af solafskærmninger
2008
DTU Byg
U-value measurements on ISO round robin window
1997
DTU IBE
U-value measurements on roof window
1997
DTU IBE
3 generations vinduer
2002
DesignGroup

 

 

 

 

 

 

 

Alle artikler og rapporter kan direkte downloades i en pdf version

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DTU Byg
 

Site name